Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.militarex.pl jest: 

Firma Handlowa Militarex Jarosław Gałecki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

   Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: F.H.Militarex ul. Batalionów Chłopskich 96, 70-764 Szczecin

   Adres poczty elektronicznej: sklep@militarex.pl

   Telefon kom.: 603-336-200

   NIP: 851-201-51-15

   REGON: 811994151

II. Przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia, wystawienia faktury VAT.

  1. Dane zbierane są w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej

   2. Dane zbierane są w trakcie składania zamówienia telefonicznego

   3. Dane zbierane są w trakcie sprzedaży bezpośredniej jesli Klient żąda wystawienia faktury VAT

   4. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, wystawienia faktury VAT, sfinalizowania Umowy Sprzedaży oraz wywiązania sią z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a w szczególności obowiązków podatkowych. Przetwarzane dane osobowe to:

      a) Imię i nazwisko

      b) Nazwa firmy

      c) adres

      d) adres e-mail

      e) numer telefonu

      f) numer NIP 

   5. Odbiorcy danych osobowych:

      a) Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

      b) Poczta Polska S.A. 

   6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy prowadzenia konta w sklepie www.militarex.pl

  1. Fukcje założenia konta w sklepie i logowania się do konta w sklepie są wyłączone.

IV. Przetwarzanie danych osobowych w celu bezpośredniego kontaktu z Klientem.

  1. Dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, Czatu lub innych narzędzi komunikacji.

   2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klientów zwracających się z zapytaniem.

   3. Przetwarzane dane to: 

     a) adres e-mail

     b) nr. telefonu

     c) Imię i nazwisko

   4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

   5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w nawiązaniu kontaktu.

V. Przetwarzanie danych osobowych w celu swiadczenia usługi newsletter.

  1. Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę newsletter oraz w trakcie jej trwania.

   2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę newsletterów.

   3. Przetwarzane dane to:

      a) adres e-mail

      b) imię

      c) zachowanie na witrynie www.militarex.pl

   4. Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newsletterów w każdym momencie, klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości w Newsletterach.

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi.

VI. Przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

  1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w mediach społecznościowych są Facebook, Youtube, Twitter, Google.

  2. F.H.Militarex staje się Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, które weszły w interakcję (udostępnienie, polubienie, komentarz itp.) z profilem / stroną internetową prowadzoną przez F.H.Militarex.

  3. Przetwarzane dane mogą różnić się w zależności od konkretnego portalu społecznościowego i danych udostępnionych na nim przez użytkownika. Dane te mogą obejmować:

    a) Imię i nazwisko

    b) nick

    c) wizerunek

    d) profil publiczny

    e) inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach

VII. Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych.

  1. Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych gdy wystąpią sytuacje takie jak:

    a) reagowanie na proces prawny

    b) prawomocne żądania instytucji państwowych

    c) zabezpieczenie danych w celu dochodzenia roszczeń

VIII. Prawo do kontroli i dostępu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.

  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich korygowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W celu realizacji uprawnień o których mowa w pkt. 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@militarex.pl

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Postanowienia końcowe.

1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu, modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji wdrożenia nowych przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesem ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl